УСЛУГИ

Транспорт до всяка точка на света

Демонтиране на машини и съответното им товарене

Демонтиране на едрогабаритни машини от наши високоспециализирани технически лица и съответното им товарене.

Tестване на машините

Рециклиране по заявка на клиента