Дължина на леглото: 3800 мм
Дължина на завъртане на седлото: 700 мм

Дължина на струговане с непрекъснато подаване на всяко седло: 1700 мм
Тегло на детайла: 4000 кг
Диапазон на оборотите: 0,5 - 100 об./мин
Мощност на главния двигател: 40 kW
Тегло на машината: 29 000 кг